+31 (0) 6 55 746 736 info@despirituelesportschool.nl

JAAROPLEIDING – ‘Alles begint bij jou’

Onze jaaropleiding is de basis geweest voor het idee van De Spirituele Sportschool. Deze opleiding van 4 modules van elk 2 dagen, verdeeld over een jaar, kan een grote positieve invloed hebben op je natuurlijke staat van zijn. Wij geven je hierin niet alleen kennis, maar vooral ook de vaardigheden om je leven op alle gebieden lichter te laten worden.

Met deze jaaropleiding train je je fysiek, spiritueel en energetisch bewustzijn waardoor je in staat bent om een grote sprong te maken in bewustzijn en een natuurlijke gevoel van geluk en je goed voelen. Met de tools die we je meegeven zal verdere ontwikkeling daarna niet stoppen. Door de modules heen voorzien we je van extra informatie over de theorie achter de trainingen, voeding, principes van oorzaak en gevolg en de werking van de wet van aantrekking.

Dit heeft tot gevolg dat je niet alleen gezonder zal zijn en blijven, maar dat je een natuurlijk staat van ‘goed voelen’ ontwikkelt. Hierdoor kun je, ook in woeliger tijden, sneller je balans hervinden of bewaren. Je zult liefdevoller en meer ontspannen door het leven gaan en dat straal je uit naar je omgeving.

Deze opleiding kent een opbouw van vier opeenvolgende modules I t/m IV die je in een jaar afrond. In de agenda vind je de planning terug van de komende modules.

Module I
Tijdens deze 1e module krijg je te maken met aarden, centreren, balans, bewegen vanuit het centrum, vertrouwen, (innerlijke) kracht, lichaamsbewustzijn en energetische bewustzijn. Dit is de basis voor de andere modules.

Module II
Na een korte herhaling van de opgedane stof uit de vorige module werken we in deze module verder aan bewustwording op het gebied van balans in activiteit versus ontspanning, energie in beweging, ontlading, visualisatie, adem, coördinatie en flexibiliteit.

Module III
In deze module zoeken we de verdieping in confrontatie, druk, samenwerking, spel, focus en concentratie en grenzen.

Module IV
De laatste module is de mastermodule waarin alles samenkomt. Integratie van de verschillende aangeleerde elementen, verdieping, de praktische toepassing ervan en een speciale afronding van de gehele opleiding.