+31 (0) 6 55 746 736 info@despirituelesportschool.nl

Varen

Zoals zo vaak in het leven lijken er op het juiste moment zaken samen te vallen en worden dingen mogelijk die je eerder niet voor mogelijk hield. Zo ook gebeurde dit met de inval van de naam De Spirituele Sportschool. Dit werd de kapstok om jaren van training op fysiek, mentaal en spiritueel vlak samen te laten vallen. Een nieuw idee was geboren.

De basisgedachte is een totaal visie op gezondheid en balans in het leven. Dit als tegenhanger van onze groter-verder-meer samenleving waarin vaak nog weinig ruimte overblijft voor rust, verstilling en vrije expressie. In zijn TedX optreden ‘Het leven is simpel, waarom zo moeilijk doen?‘ verwoord Jon Jandai feilloos wat wij zijn kwijt geraakt in onze grandioze industriële, materiële en informatie-ontwikkeling. Ons leven is niet meer zo simpel. Begrijp me goed, die ontwikkelingen hebben ontzettend veel mogelijk gemaakt en ik sta er elke dag weer verbaasd van wat mensen individueel en gezamenlijk kunnen realiseren. Maar de keerzijde zie ik ook. Mensen die op hun tenen lopen om de huidige vraag van werk, gezin en samenleving het hoofd te bieden. Ik denk dat een kantelpunt nodig is.

Wat daarvoor nodig is, wat mij betreft, is terugkeer naar een werkelijke verbinding met de aarde waarop we leven, en waarvan we afhankelijk zijn. Dit zijn we deels vergeten, maar we kunnen het ons weer herinneren. Ik denk dat De Spirituele Sportschool in deze ontwikkeling een rol in kan spelen, want werkelijke verbinding met onze aarde begint met een werkelijke verbinding met jezelf.

Ook in onze trainingen hanteren we het groter-verder-meer principe, alleen veranderen we de richting. Het groter-verder-meer principe richten we op jou. Hoe verrijk je jouw interne ruimte, vitaliteit en balans. Want als jij in balans bent hoef je niet meer te halen in de wereld om je heen, maar kan je daar wat brengen zonder jezelf daarin voorbij te lopen. Ik denk niet dat we daar slechter van gaan worden.

Wij starten op 6 februari 2018 met onze trainingen. Kan je niet wachten en wil je direct starten met oefenen kijk dan naar het prachtige Gratitude van Louie Schwartzberg.  Je zult zien dat dankbaarheid een prachtige levenshouding is om mee te starten.