+31 (0) 6 55 746 736 info@despirituelesportschool.nl

Ik noem mezelf wel eens een Happy Warrior. Bij een Krijger (Warrior) denken mensen over het algemeen aan strijd en met name aan strijd met een tegenstander. De betekenis van de term Krijger kent in dit geval echter een heel andere invalshoek. De enige strijd die deze Krijger kent is die met het Ego. Uitganspunt van de krijger is dat het Ego van de mens in dienst moet staan van zijn innerlijk wezen. Voor de meeste mensen is het meer gangbaar dat het Ego leidend is in plaats van dienstbaar.

Het Egobewustzijn
Het Ego bewustzijn (zoals het eigenlijk heet) kent slechts 2 werkvormen waarmee die zich manifesteert, en dat is afstoten of aantrekken. Barry Long vertaalde dit principe heel treffend met ons ‘leuk versus niet leuk’ wereldbeeld in zijn boek ‘Sterven om te leven’.
Waarom vind de krijger het zo van belangrijk om dat Ego te overwinnen? Dat is omdat een ego dat leidend is ons weg houdt van ons werkelijk onvoorwaardelijk geluk en onvoorwaardelijke liefde. Het Ego bewustzijn is echter tevens een wezenlijk onderdeel van de schepping. Het maakt en beschermt onze individualiteit, het maakt dat we voorkeuren hebben en zorgt dat we de ervaringen aantrekken die we op moeten doen in dit leven en afhoudt wat niet relevant is. Het zorgt voor de wisselwerking van geven en nemen en aantrekken en afstoten. Deze mechanismen zijn noodzakelijk voor alle persoonlijke ervaringen die we op doen en waaruit we kunnen groeien en ons ontwikkelen.

Op dit moment van schrijven wordt de wereld grotendeels gedreven door het Ego bewustzijn. Dit vertaalt zich in allerlei meningsverschillen, oordelen, ruzies, graaien, nemen, angstig vasthouden, materialisme, oorlogen, verkrachtingen, ziekten enz. enz. Het Ego bewustzijn heeft zo’n complexe vorm gekregen dat we niet meer door hebben hoe dit ons leven regeert.

De Krijger
Als jezelf begeeft op het pad van The Happy Warrior ga je de ‘strijd’ aan met je Ego bewustzijn. Het is natuurlijk geen werkelijke strijd, maar dat lijkt het soms wel omdat het zo moeilijk is om het Ego in dienst te stellen van je hogere bewustzijn. Het vraagt tijd, oefening, bewustzijn en vooral stilte.

De krijger weet dat een betere wereld bij hem/haar zelf begint.
De krijger is iemand die zich niet bezig houdt met verleden of toekomst. Hij leeft in het nu en accepteert dat dingen en mensen zijn zoals ze zijn. Ook als die soms niet plezierig of goed lijken. Hij gaat mee in de flow van het leven. Hij heeft vertrouwen in het leven, dat het leven hem beschermt en in alle behoeften voorziet. Hij heeft besloten om iedere dag tevreden en happy te zijn.
De krijger maakt zich geen zorgen en tijd is relatief. Hij observeert vooral veel en heeft de intentie om geen mening over zaken te hebben. Hij zal soms wel laten weten hoe hij iets ziet of er naar kijkt. Indien echter een discussie lijkt te ontstaan, trekt hij zich daaruit terug. Discussie is altijd een strijd tussen ego’s.

Balans is waar de Krijger naar streeft, wat er ook gebeurt. Vooral geestelijk want hij weet dat alles begint in de geest.
De krijger heeft mentaal een sterke focus en concentratievermogen.
De krijger sport (beweegt) omdat hij daar plezier uit haalt en zich fit en fijn voelt in zijn lichaam. Hierin zitten geen doelen, tijden, competitie of iets van dien aard, wel eventueel spel. Het is tevens een manier om zichzelf tot uitdrukking te brengen.
De krijger vertrouwt volledig op de wijsheid, het bewustzijn en het zelf helend vermogen van het lichaam. Hij doet dingen vanuit liefde, niet vanuit angst. Hij zorgt iedere dag voor één of meer perioden van verstilling van de geest en voor een stille omgeving en dit liefst gecombineerd.

De krijger weet dat hij middels zijn overtuigingen zijn eigen werkelijkheid schept. Hij laat zich niet leiden door sociale structuren of sociaal aangeleerd gedrag. Wat niet wil zeggen dat hij hier niet voor kan kiezen. Zo ontstaat er geen gevoel van verplichting of gedrag dat tegen zijn natuur indruist.
De krijger kent zijn verantwoordelijkheden. Het pad van de Krijger vraagt moed en doorzettingsvermogen, maar zowel de reis als de resultaten zijn de moeite waard.

Uitgangspunten van de Krijger
– Ik ben liefde, vrede, vreugde en gezondheid.
– Wat je uitstraalt trek je aan.
– Geen weerstand maar flow.
– Het universum zorgt voor mij en beschermt mij.
– Een fit lichaam is een vreugde voor je hele leven.

Namasté
Gerrit