+31 (0) 6 55 746 736 info@despirituelesportschool.nl

‘Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.’


Dit waren woorden van Mahatma Gandhi – Indiaas politicus die leefde van 1869-1948. Ik weet helaas niet in welke context hij ze sprak*, maar ik hou van deze woorden! De eenvoud ervan en tegelijkertijd de wereld die erin verscholen ligt.

Wat je doet is niet belangrijk,
Wat een domper voor het ego! Wat deze woorden voor míj betekenen is dat ze me steeds weer in verbinding brengen met mijn eigen nietigheid als mens zoals ik die ook ervaar in de grootsheid van de natuur. Wellicht herken je hoe nietig je je kan voelen als je in de bergen bent, bij een enorm grote en oude boom staat, of wanneer je de kracht van een flinke storm of onweersbui ervaart. Ik zeg bewust ervaren, want dat is wezenlijk anders dan iets gezien hebben in een filmopname.

Juist de erváring van die nietigheid geeft ruimte om te relativeren. Om de betrekkelijkheid van ons ego(bewustzijn) te beseffen. Want laten we wel wezen, menselijk bezien hebben en brengen we zowel prachtige als verschrikkelijke dingen tot stand. Kosmisch gezien echter is alles wat we als mensheid in onze fysieke wereld tot stand brengen of hebben gebracht peanuts! Ik weet niet precies of het volgende scenario een reëel scenario is, maar één zwart gat op de juiste plek en alles wat we ooit in onze fysieke wereld hebben bewerkstelligd is foetsie.

Waarom is het dan uberhaupt nog belangrijk dát je iets doet?
Het eerste deel gaat over de ontmanteling van het ego als drijfveer. Dat is nodig voor het tweede deel van het citaat en dat maakt het zo compleet.
Het is namelijk erg belangrijk dát je de dingen doet! Omdat je daardoor je (levens)ervaringen opdoet, leert, fouten maakt, jezelf ontwikkelt, vreugde en verdriet kan ervaren, kortom voelen dat je leeft. Als mens. Het maakt daarbij niet uit wat je doet, maar dát je het doet steeds weer opnieuw en naar beste kunnen. Het is hierbij onbelangrijk of je putjesschepper, ingenieur of president van Rusland bent. Het gaat er volgens mij om dat jij jezelf op elk niveau waarop je werkt en leeft, zo compleet mogelijk tot expressie brengt, in vreugde, en met al de kwaliteiten die je tot je beschikking hebt.

Spiritueel gezien beschouw ik het tweede deel van het citaat als een vrijbrief om mijn wezen als mens tot uitdrukking te brengen. En wat een ruimte en (ontwikkel)potentieel ontvouwt zich dan ineens. Ik hoef me niet (meer) te beperken tot de kaders van het egobewustzijn, maar kan het egobewustzijn in dienst stellen van de werkelijke roep van binnenuit, zo je wilt de zielsopdracht! Een vreugdevol volgen van je hart. En dat gaat over onze evolutie. De evolutie van ons als mens maar voor mij persoonlijk nog meer over de evolutie van onze ziel, over onze spirituele ontwikkeling over levens heen. Je ontwikkeling als ziel gaat voorbij aan ons leven hier op aarde.  Ik weet dat hier een heleboel mensen afhaken, maar alleen al de mogelijkheid dat het waar zou kunnen zijn loont de moeite van een (zelf)onderzoek.

Het lichaam als huis van de ziel
Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Anders gezegd het lichaam is het huis van de ziel en het is het medium waarmee je jezelf tot uitdrukking kan brengen in dit leven. Dat begint al heel klein als baby wanneer de aansturing van je lichaam nog één grote ontdekkingstocht is, en vervolgens is de verbinding met ons lichaam relevant voor heel ons leven. Het is in de eerste plaats niet belangrijk wát je traint, maar het is wel belangrijk dát je traint. De wijze waarop je het lichaam voedt en verzorgd  bepaalt vervolgens welke mogelijkheden je hebt om jezelf tot uitdrukking te brengen. En welk soort training hier bij past hangt weer af van je levensopdracht.

De Spirituele Sportschool
Met de trainingen bij De Spirituele Sportschool brengen we mensen in verbinding met hun bewuste zijn. De oefeningen zijn gericht op de integratie van lichaam èn geest. Dit kan je helpen bij je zelfonderzoek, jouw verbinding met het leven, je levensopdracht.
Dat je tegelijkertijd werkt aan je fitheid, beweeglijkheid en vitaliteit maakt de trainingen compleet.

Op 20 en 27 maart 2018 bieden we van 18:30-20:00u open trainingen aan waarin je in een training kennis kan maken met de verschillende trainingen en de trainers. Wees welkom.
Meer informatie op onze website.

* Mocht je de context weten waarin Gandhi deze woorden sprak? Ik hou me aanbevolen voor je tip!